Wedstrijden

RvO

Competitie NHB

Onderlinge competities op donderdagavond 20:00 uur (18 meter/ 3 pijl)

en zaterdagmiddag 17:00 uur (25 meter/ 1 pijl).

 

Naast de onderlinge competities op “het Doel” zijn er daarnaast ook teams die deelnemen aan de competitie onder auspiciën van de Nederlandse handboogbond. De thuiswedstrijden zijn op dinsdagavond (volwassenen) en zondagmorgen (jeugd).

Wedstrijden en regelementen

Clubkampioenschap 18m

Soort: 18m 3 pijlen

Wanneer: 3e donderdag in maart, aanvang 19:30u

Voor wie: alle leden

Regelement:

 • Er wordt geschoten in twee klassen recurve en compound
 • Er wordt met stoplichten geschoten
 • Als men een pijl schiet buiten de tijd wordt de hoogste scorende pijl van die serie niet geteld en geschreven als ‘mis’
 • De compoundsporters schieten op Dutch target blazoenen
 • De recurvesporters schieten op een 40 cm blazoen
 • Aspiranten schieten op een 60 cm blazoen
 • Er mogen geen pijlen vooraf geschoten worden
 • De voorronde bestaat uit 2 x 3 proefpijlen en 10 x 3 tellende pijlen
 • De hoogste acht gaan door naar de finalerondes
 • Indien er geen acht deelnemers zijn dan gaan de hoogste vier door naar de volgende ronde
 • Bij gelijke stand in de voorronde beslist een shoot off over 1 pijl close to center (wie schiet zijn/haar pijl het dichtst bij het midden van het blazoen)
 • Compoundsporters schieten bij gelijke stand op het middelste blazoentje, 1 pijl, close to center
 • Elke finaleronde gaat over 3×3 pijlen
 • Bij gelijke stand in de finaleronde (er wordt niet gekeken naar aantal tienen, etc.) beslist een shoot off over 1 pijl close to centre
 • Kwart finale: 1 tegen nr. 8, 3 tegen nr. 6, 4 tegen nr. 5 en 2 tegen nr. 7
 • Halve finale: winnaar 1/8 tegen winnaar 4/5 en winnaar 3/6 tegen winnaar 2/7 of als er minder dan 8 deelnemers zijn 1 tegen nr. 4 en 2 tegen nr. 3
 • Een finaleronde recurve en compound wordt gelijktijdig verschoten (indien de ruimte dit toelaat)
 • Tijdens de finale worden de scorebordjes/flipovers gebruikt zodat iedereen het wedstrijd­verloop kan volgen
 • Bij deelname aan dit kampioenschap wordt men geacht op de hoogte te zijn van dit reglement

Geschiedenis: Toen de nieuwe accommodatie aan de Ds. Kremerstraat werd betrokken en steeds meer leden zich hadden aangemeld voor de NHB indoor competitie was er behoefte aan een clubkampioenschap indoor. Dit kampioenschap stond voor het eerst op de kalender in 1999.

Clubkampioenschap 25m

Soort: 25m1p

Wanneer: 2e zaterdag in december, aanvang 17:00u

Voor wie: Alle leden die 8 zaterdagen in dit jaar hebben geschoten, anders buiten mededinging

Regelement:

 • Alle sporters die 8 of meer zaterdagen hebben geschoten hebben een gemiddelde over dit jaar
 • De lijst van sporters en hun geschoten gemiddelden zijn vooraf, gerangschikt van hoog naar laag, aanwezig
 • Die sporters die niet meedoen of niet aanwezig zijn worden uit deze lijst geschrapt
 • Er zijn 5 prijzen (tegoedbon bij plaatselijk restaurant) beschikbaar
 • Compound klasse is aparte klasse
 • De deelnemers worden over alle klassen gelijkmatig verdeeld
 • Minimum aantal per klasse zijn drie sporters
 • Er mag vooraf niet ingeschoten worden
 • Bij deelname aan dit kampioenschap wordt men geacht op de hoogte te zijn van dit reglement

Geschiedenis: dit kampioenschap is begonnen op 12 december 1981.

Paasschieten

Soort: 25m 1 pijl

Wanneer: Paaszaterdag, aanvang 17:00u

Voor wie: alle leden

Regelement: 

 • de westrijd gaat over 5 series van 5 pijlen
 • elke deelnemer vult voorafgaand aan de westrijd per serie een streefscore in
 • elk punt boven of onder de streefscore is een punt
 • elke misser is drie punten
 • na 25 pijlen is de deelnemer met de minste punten winnaar
 • bij gelijke stand gelden de normale regels 25m1p
 • er wordt gebruik gemaakt van speciale scorebriefjes
 • het bestuur zorgt voor een klein prijsje voor de winnaar

Geschiedenis:  In de jaarvergadering van 2017 is besloten voor een andere opzet van deze wedstrijd. Deze opzet heeft als voordeel dat elke handboogdiscipline mee kan doen. Tijdens deze wedstrijd worden eieren, kaasjes, brood, etc. beschikbaar gesteld.

Bert & Toos Buijsen wisselbeker/Oranje beker

Soort: 25m 1 pijl

Wanneer: Koningsdag, 27 april, aanvang 10:00u

Voor wie: alle leden

Regelement:

 • Er wordt geschoten tegen het zaterdagse gemiddelde
 • Indien er geen gemiddelde is wordt dit onderling bepaald
 • Er mag vooraf niet ingeschoten worden
 • Het Oranjecomité stelt 1 beker beschikbaar: een voor de algemeen winnaar 
 • De algemeen winnaar wint ook de Bert en Toos Buijsen wisselbeker

Geschiedenis: Schieten op Koninginnedag en/of Koningsdag om de Oranje beker geldt al sinds de oprichting 1968. Vanaf dat jaar stelt het Oranje comité deze prijs ter beschikking. Oorspronkelijke schoten beide Heezer verenigingen Rozen van Oranje en Vrede & Vermaak tegen elkaar.

Sinds 2013 heeft het Oranjecomité alle (sport)verenigingen die op deze dag een evenement organiseren betrokken bij het officiële Koningsdag programma. Voor belangstellenden wordt een fietstocht georganiseerd die langs alle deelnemende (sport)verenigingen leidt. Bij Rozen van Oranje mogen de deelnemers aan de fietstocht een paar pijlen schieten. Voordat de wedstrijd begint wordt, samen met het Oranjecomité, met een oranjebitter op onze koning geproost. Deze wedstrijd is, door de komst van bezoekers, een levendige wedstrijd geworden waar wij onze sport kunnen promoten en onze vereniging meer bekendheid kunnen geven.

De fietstocht komt ondertussen niet meer langs bij onze vereniging, maar iedereen die wil kan zeker langs komen om een pijltje te schieten of om gewoon even van onze gezelligheid en sport te genieten.

In de middag sluiten wij aan bij het spellenspektakel wat op het korfbalveld wordt gehouden. Tijdens de middag mogen de jonge Heezenaren alle sport en spellen uitproberen die daar te vinden zijn.

De oprichter van Bumet BV, Bert Buijsen, was zeer begaan met het verenigingsleven in onze gemeente. Toen Handboogsportvereniging Rozen van Oranje een nieuwe accommodatie moest bouwen aan de Ds Kremerstraat heeft Bumet veel materialen geleverd. Om haar dankbaarheid te tonen heeft het toenmalige bestuur in 2005 besloten om een wisselbeker met de naam Bert Buijsen Bokaal in het leven te roepen en deze tijdens de Koningsdag te verschieten. Na overlijden van Toos Buijsen is de naam veranderd in de Bert & Toos wisselbeker en reikt dochter Marlies de beker aan de winnaar uit.

Pater Maas beker tegen ‘De Grensjagers’ uit Budel

Soort: 25m 1 pijl

Wanneer: meestal laatste vrijdag in juni

Voor wie: alle leden

Regelement:

 • Er wordt geschoten tegen een vooraf opgegeven individuele score
 • Winnaar is die vereniging die het dichts bij nul uitkomt
 • Deze score wordt bepaald door alle individuele scores per vereniging op te tellen
 • Scores onder het gemiddelde tellen negatief, scores boven het gemiddelde positief
 • Er mag vooraf niet ingeschoten worden

Geschiedenis: Pater Piet Maas was vroeger lid van “Oranje Doelen” voordat hij als missionaris naar Kameroen vertrok. Toen hij na 25 jaar in 1975 terugkwam werd hij lid van Rozen van Oranje. Piet werkte als kapelaan in Budel waar hij ook af en toe zijn pijlen bij ”De Grensjagers” verschoot. Omdat hij beide verenigingen een warm hart toe droeg stelde hij zelf voor om een onderlinge wedstrijd te verschieten om een beker die zijn naam zou dragen. Deze beker wordt sinds 1984 verschoten en geldt algemeen als een zeer gezellige wedstrijd. Pater Piet Maas is op 1 juli 1987 overleden.

Kermisschieten

Soort: 25m 1 pijl

Wanneer: 2de maandag in augustus, aanvang 11:00u

Voor wie: alle leden

Regelement:

 • Er wordt geschoten op fantasie blazoenen
 • Per blazoen worden er 2 proefpijlen verschoten
 • Baanindeling wordt bepaald door lootjes trekken
 • Prijzen voor de hoogste scorende sporter per blazoen
 • Er mag vooraf niet ingeschoten worden

Geschiedenis: Tijdens de week dat het kermis is in Heeze wordt al sinds de oprichting van onze vereniging een onderlinge wedstrijd georganiseerd. De vorm van deze wedstrijd kan wel eens wisselen. Na afloop is er tijd en ruimte om te kaarten (katten of rikken).

Koningschieten

Soort: 25m 1 pijl

Wanneer: 2de zaterdag in september, aanvang 17:00u

Voor wie: Alle leden van RVO, anders buiten mededinging

Regelement:

 • Er wordt in twee klassen geschoten: recurve en compound
 • Er worden 5 proefpijlen en 32 tellende pijlen verschoten
 • De hoogste 6 recurve en de hoogste 4 compound sporters schieten elke 10 pijlen na voorafgaand met 2 proefpijlen
 • Winnaar per klasse mag zich koning/koningin noemen, nummer twee is prins/prinses
 • Beide koningen winnen ook een wisselbeker
 • Hoogste jeugdsporter (tot 18 jaar op de dag van de wedstrijd) is jeugdkoning
 • Baanindeling sporters wordt bepaald door lootjes trekken
 • De volgorde van de sporters bij 10 pijlen naschieten wordt bepaald door lootjes trekken
 • Recurve sporters schieten daarbij allen op één blazoen
 • Compound sporters schieten op een eigen blazoen
 • Zowel recurve als compound sporters schieten ná elkaar
 • Bij gelijk eindigen na 32 pijlen telt eerst het aantal geldende treffers, dan aantal tienen, negens, etc.
 • Bij gelijk eindigen na 42 pijlen telt eerst het aantal geldende treffers in die 10 nageschoten pijlen, dan tienen, negens, etc.
 • Is het dan nog gelijk dan 1 pijl naschieten, volgorde bepaald door lootjes trekken, net zo lang tot de hoogste wint
 • Er mag vooraf niet ingeschoten worden
 • Bij deelname aan dit kampioenschap wordt men geacht op de hoogte te zijn van dit reglement

Geschiedenis: Koningschieten binnen handboogverenigingen is zo oud als de verenigingen zelf. Traditioneel wordt een afwijkend aantal van 32 pijlen verschoten. De 6 beste recurve sporters schieten dan, onder toezicht van alle andere leden, individueel hun laatste 10 pijlen na. Bij de opkomst van de klasse compound kunnen ook zij voor het koningschap schieten. Beide koningen en beide prinsen hebben het recht om deel te nemen met “Koning der Koningen”, een jaarlijkse landelijke wedstrijd georganiseerd door OGIO Eindhoven.

Koppeltoernooi

Soort: Afwijkende vorm

Wanneer: wordt in de even jaren georganiseerd op een vrijdagavond in oktober, aanvang 20:00u

Voor wie: Alle leden

Regelement:

 • Elke deelnemend lid (begeleider) dient een introduce uit te nodigen
 • Deze introduce dient ‘onbekend’ met de handboogsport te zijn
 • Begeleider en introduce vormen een team
 • De begeleider schiet zijn/haar pijlen op 18 meter
 • De introduce, begeleidt door zijn/haar begeleider, schiet op 7 meter
 • Het team met de hoogste score wint ieder een fles wijn en een oorkonde
 • Het hoogst scorende vrouwelijke en mannelijke introduce wint een fles wijn en een oorkonde
 • De introduce met de laagste score wint de poedelprijs
 • Er mag vooraf niet ingeschoten worden

Geschiedenis: de wedstrijd is in 2006 geïntroduceerd. Doel is om familie en vrienden van de leden in aanraking te laten komen met de handboogsport. Tevens is het leuk voor de leden om hun sport enthousiast over te brengen. Deze wedstrijd is erg populair en wordt druk bezocht.