Historie

Onze naam “Rozen van Oranje”

De handboogvereniging Oranje doelen was gevestigd bij café de Valk aan de Jan Deckersstraat. Begin 1968 verkeerde de vereniging in de problemen omdat de banen sterk verouderd waren. Financiële mogelijkheden om hier iets aan te doen ontbraken en het aantal leden daalte tot acht man. Er waren echter aanwijzigingen dat enkele stamgasten in de café Parel van Brabant aan de Kapelstraat wel zin hadden in de handboogsport. De toenmalige kastelein van de Parel van Brabant, Tiny van Lierop, was daarom bereid achter zijn café- zaal nieuwe banen aan te leggen. Waarop de overgebleven leden van Oranje Doelen besloten tot opheffing van de vereniging. Ze besloten in café-zaal Parel van Brabant een nieuwe vereniging op te richten.

De oprichtingsvergadering werd gehouden op 12 april 1968 onder voorzitterschap van Gerard Janssen. Als naam van de nieuwe vereniging werd een combinatie gekozen van “Roos in Bloei”, een oude handboogvereniging in Heeze en de net opgeheven vereniging “Oranje Doelen”. Zo werd “Rozen van Oranje” geboren. Als oprichtingsdatum werd gekozen voor 1 mei 1968. De oprichters waren Gerard Janssen, Noud Klaus, Louis Trouwen, Piet van Ganzenwinkel, Bert Wijnen, Tiny van Lierop, Tinus Maas sen en Martien Maas junior.

De banen waren 15 juni zover klaar dat het koningschieten kon worden gehouden. De eerste koning werd Louis Trouwen met 336 punten in 42 pijlen een gemiddelde van een 8.0, met 235 punten werd Bert Wijnen prins. Op 22 juni werden de banen officieel geopend tegen onze zustervereniging “Vrede en Vermaak”. Tijdens de ledenvergadering op 9 augustus werd een definitief bestuur gekozen. Voorzitter werd Gerard Janssen. Secretaris werd Piet Scheepers. Penningmeester werd Louis Trouwen.

In 1977 kwam er een nieuwe kastelein in de Parel van Brabant n.l. Ad van der Hoeven. Hij wilde wel een nieuw “doelhuis” bouwen als wij onze medewerking zouden verlenen. Zo geschiede. De opening vond plaats op 1 april 1978. Vanuit een verwarmt “doelhuis” konden we voortaan door luiken naar buiten schieten en beschikken over 6 banen.

Aan het einde van de jaren negentig kocht de gemeente de Parel van Brabant op. Een nieuwe locatie werd gevonden aan de Dominee Kremstraat op sportpark de Weibossen. Met medewerking van de gemeente en vele sponsoren beschikken we nu over een prachtige en geheel overdekte accommodatie. Er is plaats voor 12 tot 15 banen.

In 2013 is een kunstenaar uitgenodigd die geholpen heeft om samen met onze leden oranje rozen te schilderen op de zijwanden. Op die manier wordt onze naam van de vereniging op en top vertegenwoordigd!